Zajęcia dla dorosłych z Legi... Cykl turniejów badmintona Nabory do nowych grup trenin...

Turnieje

Legia Badminton Schools to nie tylko treningi ale również turnieje dla dzieci i dorosłych. Nasze turnieje to świetna zabawa, aktywnie spędzony czas, zdrowa rywalizacja, budowanie charakteru i super nagrody!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w nowym cyklu turniejów Legia Badminton Schools 2020/21!

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych zawodników specjalnie dla nich stworzyliśmy własny cykl turniejów badmintona. Taka aktywność to idealny sposób na dobrą zabawę jak również świetny system motywacyjny do podnoszenia własnego poziomu. Cała zabawa odbywa się w duch FAIR PLAY oraz buduje pozytywne cechy charakteru dziecka. 

 

 

 

 

MIEJSCE ROZGRYWEK:

Klub LAVO. w miejscowości Józefosław przy ul. Geodetów 23E.

 

TERMINY:

- 3 października 2020 "Start sezonu"

- 5 grudnia 2020 "Turniej mikołajkowy"

- 23 stycznia 2021 "Turniej Noworoczny"

- 6 marca 2021 "Zaraz wiosna"

- 10 kwietnia 2021 "Po Wielkiej Nocy"

- 12 czerwca 2021 "Już wakacje"

 

ZGŁOSZENIA:

W turnieju badmintona organizowanym przez Legia Badminton Schools obowiązuje limit przyjmowanych zgłoszeń W kategoriach wiekowych dzieci: U9, U11, U14 oraz dorosłych: WS i MS

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres badminton@legia.pl

W tytule proszę umieszczać datę i nawę turnieju zgodnie z ropiską powyżej.  W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, kategorię, rok urodzenia uczestnika oraz tel. kontaktowy do rodzica lub opiekuna.

UWAGA!!! W przypadku wycofania się z turnieju po terminie zgłoszeń osoba jest zobowiązana do znalezienia zastępstwa w swojej kategorii/kategoriach lub do uregulowania należnego wpisowego.

 

WPISOWE:

Opłata wpisowa jest płatna w dniu turnieju u organizatora.

Wysokość opłaty wpisowej:

- 40 zł od osoby z grę pojedynczą,

 

SPRZĘT DO GRY:

Organizator zapewnia możliwość bezpłatnego wypożyczenia rakiet oraz zapewnia lotki nylonowe do gry.

 

NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom oraz drobny upominek (wręczany przy gorących brawach). Dodatkowo zawodnicy z miejsc 1-3 zostaną nagrodzeni medalami. 

 

SĘDZIA TURNIEJU:

Organizator wyznacza sędziego turnieju odpowiedzialnego za przebieg zawodów, któremu przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów.

 

KATEGORIE WIEKOWE:

Gry pojedyncze rozgrywane z podziałem na kategorie wiekowe (roczniki cla całego cyklu w roku 2020/21)

- U9 (dzieci z roczników 2011 i młodsze)

- U11 (dzieci z roczników 2009 - 2010)

- U14 (dzieci z roczników 2006 - 2008)

- WS (Panie)

- MS (Panowie)

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

- System rozgrywek zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń,

– Aby dana gra/kategoria była rozgrywana muszą być zgłoszone do niej min. 3 osoby.

- Turniej rozgrywamy systemem do dwóch wygranych setów, set do 11 pkt (11 pkt kończy set).

- Poszczególne kategorie będą rozpoczynały się systematycznie w ciągu trwania turnieju.

 

SPRAWY TECHNICZNE:

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play, poszanowania rywala oraz punktualności. W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do odebrania punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza.

Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać rakietkę do gry w badminton oraz lotki

 

INNE:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność oraz zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju (poniżej treść oświadczenia).

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali lub w szatniach.

Start w turnieju równoznaczny jest ze zgodą zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych i publikacji wizerunku w materiałach związanych z tym turniejem (np. sprawozdania z turniejów w prasie i na stronach internetowych, publikacja zdjęć z wizerunkiem uczestników turnieju, publikacja wyników zawodów).

Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu, zmianę miejsca i daty turnieju po uprzednim, minimum tygodniowym umieszczeniu zmian na stronie internetowej organizatora: www.legiabadmintonschools.pl

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu +48 501 862 851

 

 

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA BADMINTON SCHOOLS
Zasięg Legia Badminton Schools

Liczba zawodników: 232

Liczba lokalizacji: 17

Liczba drużyn: 53

Legia Badminton Schools na YouTube